Po co?


Program rozwoju innowacyjności ma na celu uaktywnienie w ludziach dyspozycji doskonalenia i optymalizacji aktualnych procesów i produktów firmowych, relacji między ludźmi i dysponowania własnymi zasobami poprzez przekraczanie stereotypowych NAWYKÓW MYŚLENIA I DZIAŁANIA, a przynajmniej uzupełnieniu repertuaru o nowe sposoby myślenia i działania, dla szerszego spektrum możliwości wyboru, np.: 

· wychodzenie poza konwencje i schematy

· wzmocnienie dążenia do zmiany, poważanie status quo

· myślenie niekonwencjonalnie

· dostrzeganie szerszej perspektywy

· radzenie sobie z niejednoznacznością

 

Lista problemów, na które odpowiada ten program:

· zmiana profilu produkcji, lokalizacji, właściciela firmy czy innych konstytucyjnych parametrów

· spadek efektywności

· wymuszone transfery i zmiany procesów technologicznych

· nagły wzrost presji konkurencji

· konieczność wejścia na nowe rynki, z nową technologią

· fuzje i merge między firmami

· zmiany i redukcje personalne

· konflikty wewnętrzne w zespołach

· przeciążenie kadry menedżerskiej

· wysoki poziom frustracji w grupach pracowniczych

· przejawy stresu i nadmiernej presji w zespołach lub u indywidualnych osób

· spadek energii, zaangażowania, symptomy wypalenia zawodowego w zespołach lub u indywidualnych osób

Jakie są efekty treningu innowacyjności?

Efekty treningu innowacyjności są bardzo różnorodne, dotyczą wszystkich dziedzin życia organizacyjnego i osobistego.

Sygnalizujemy tylko niektóre z nich:

· optymalizacja procesów realizacji zadań

· udoskonalenie produktów

· proaktywność i samodzielność pracowników

· niższa frustracja pracowników

· wyższa efektywność pracy

· wyższa satysfakcja z pracy

· lepsza równowaga życie zawodowe/prywatne

· niższe koszty emocjonalne pracy

· mniejsza absencja i rotacja pracowników

· przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

· lepsze radzenie sobie ze zmiennością  i niejednoznacznością wymagań otoczenia

· optymalne wykorzystanie zasobów osobistych i zespołowych

Na czym to polega?

Innowacyjność jest w tym programie traktowana jako kompleksowa dyspozycja osoby, zespołu i element kultury organizacji.

1. Punktem wyjścia rozwoju tego potencjału są charakterystyki (np. otwartość poznawcza), talenty, wartości i motywacje indywidualne.

2. Program treningu oparty jest o diagnozę wstępną i zmiany w obszarze meta-kompetencji, jakimi są UWAŻNOŚĆ I PODŁĄCZENIE DO STANU FLOW, jak również techniki TWÓRCZEGO MYŚLENIA.

3. Każdy etap szkolenia zakończony jest planowaniem wdrożenia wypracowanych indywidualnie innowacji.

Proces dydaktyczny trwa 2 miesiące.

W skład programu wchodzą: trening w osobistym kontakcie, webinary i kontynuacja elementów ćwiczeniowych (mailing).

1. 2-dniowy warsztat

2. Webinar po upływie 1 miesiąca, sprawdzający realizację planów działania

3. 1-dniowy warsztat, podsumowujący i planujący dalsze działania rozwojowe.

Gdzie?

Zrealizujemy program innowacyjności w siedzibie Klienta, w wynajętym miejscu, gdzie będzie potrzeba i możliwości. Wszystko do ustalenia. Elementy on-line odbywają się z wykorzystaniem naszych własnych platform szkoleniowych i kursowych.

Ile to kosztuje?

Cena całego programu, wszystkich jego składowych uzależniona jest od kilku elementów, m.in. wielkości grupy. Napisz (growone@growone.pl), zadzwoń (+48 796 033 977) - wycenimy. 

Prowadzący:

Beata Gralińska i Jarosław Chybicki