Czym jest innowacyjność osobista i zawodowa?

Tradycyjnie innowacyjność oznaczała ciąg działań, prowadzących do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.

W naszym podejściu efektem Innowacyjności może być również wynalazczość, ale nie tylko. Rozumiemy Innowacyjność jako meta-kompetencję, meta-dyspozycję człowieka, system operacyjny, przejawiający się zwinnością mentalną i emocjonalną (agility) dającą umiejętność twórczego wykorzystania dostępnych zasobów.

W perspektywie organizacji innowacje mogą dotyczyć aktualnych procesów i produktów firmowych, aranżacji przestrzeni do pracy, procedur zarządzania i  relacji między ludźmi. Systemowe podejście wspierające innowacyjność pracowników daje szansę na włączenie innowacyjności jako organicznego elementu kultury organizacji. To znajduje odbicie w pozycji rynkowej firmy i wyniku finansowym, a wkrótce stanie się warunkiem przetrwania na Rynku.

Podobnie w planie osobistym, innowacyjność staje się ważną meta-kompetencją, a jej znaczenie rośnie w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Zdaje się ona warunkiem nie tylko rozwoju, ale i „pozostania w grze” również osób indywidualnych. Koniecznością będzie przekraczanie nawyków  stereotypowego myślenia i działania, zmiana zawodu, miejsca pracy, relacji. Posiadanie zdolności nie tylko do filtrowania i przetwarzania ogromnej ilości danych, ale radzenia sobie z presją, frustracją i zatrważającą wieloznacznością sytuacji.

Jak mówi Y.N. Harari w książce „Homo deus. Krótka historia jutra” tempo zmian jest wielkie, a najprawdopodobniej przyspieszy jeszcze bardziej… To, czego uczą się dziś dzieci w szkołach stanie się nieistotne, kiedy skończą 40 lat. Lepiej skupić się na inteligencji emocjonalnej i umysłowej równowadze. Przydadzą się właśnie umiejętności uczenia się i wymyślanie siebie na nowo wielokrotnie w ciągu życia.

By temu sprostać warto rozwijać innowacyjność osobistą i realizować ją w innowacyjnej organizacji.

Służy temu precyzyjnie przygotowany przez nas program innowacyjności,
TRENING dla zespołów, sprawdzony w biznesowych realiach dużej korporacji technologicznej.

Więcej szczegółów na temat treningu innowacyjności znajdziecie na stronie naszego programu
INOWATOR