Dla kogo?

Programy szkoleniowe są skierowane do firm i ich pracowników, szukających nowych i efektywnych sposobów podnoszenia efektywności pracy.

Najczęściej uczestnikami warsztatów są:

 • pracownicy i menedżerowie zidentyfikowani jako talenty,
 • pracownicy i menedżerowie pracujący w dużej presji,
 • osoby zarządzające zespołami borykającymi się z problemem spadku efektywności,
 • pracownicy i menedżerowie, u których pojawiają się symptomy spadku zaangażowania, czy wypalenia zawodowego,
 • pracownicy i menedżerowie, którzy powinni wykazywać się klarownym myśleniem i kreatywnością, podejmować racjonalne decyzje, lepiej się komunikować,
 • pracownicy i menedżerowie pracujący w środowisku natłoku informacyjnego.

Na czym to polega?

Szkolenia przyjmują formę dostosowaną do specyfiki firmy, charakteru pracy oraz poziomu zarządczego, do jakiego adresowane jest szkolenie. Mogą przybrać formę krótkich, półgodzinnych prezentacji, poprzez kilkugodzinne wykłady z elementami warsztatowymi czy 1,5-godzinne webinaria, aż do dwudniowych warsztatów.

Tematyka szkoleń, jakie najczęściej realizujemy:

 • Uważny dzień pracy.
 • Uważność w konflikcie.
 • DOPAMINA - strategia uważnego życia.
 • Uważne zarządzanie energią osobistą.
 • Uważne relacje.
 • Uważna praca zespołu.
 • Równwoaga PRACA-DOM
 • Uważny menedżer - Model Rozwoju Przywództwa.

Czym są szkolenia?

Dłuższe formy treningowe skierowane są do osób, które szukają gruntownego treningu MBPT. Dzięki dłuższej formule (2 do 5 dni) uczestnicy mogą doświadczyć pełnej palety technik i metod Mindfulness. Zwykle efektem tego typu warsztatów jest doświadczanie dużej klarowności myślenia, spokoju, przejrzystości i skupienia. Zaletą tego typu spotkań jest także inspiracja do wdrażania prostych, a jednocześnie podnoszących efektywność zawodową, rozwiązań. Ponadto zwykle w trakcie tych spotkań uczestnicy doznają głębokiego relaksu, spokoju, „zresetowania”.

Program składa się z krótkich prezentacji, case studies, dyskusji. Jednak zasadniczym elementem są moderowane ćwiczenia Mindfulness, które dają uczestnikom pełną gamę przeżyć, wynikających z Mindfulness. Odosobnienia tego typu odbywają się w małych grupach, zarówno dla pracowników jednej firmy, jak i pochodzących z różnych firm.

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań: growone@growone.pl