Model Rozwoju Przywództwa (Action Logic) opisuje najważniejsze procesy, które towrzyszą temu, w jaki sposób ludzie tworzą sens, interpretują i nadają znaczenie własnemu doświadczeniu, a następnie tworzą mniej czy bardziej spójne obrazy świata. Te mapy, obrazy świata czy samych siebie przekładają się następnie na ich działanie. Sposoby rozumienia świata i charakterystyczne, wynikające z nich wzorce działania nazywamy Action Logic lub w języku polskim Logiką Działania. Determinuje ona:

  • to, na co zwraca się uwagę
  • jakie ma się ukryte założenia dotyczące siebie i innych
  • co na nas wpływa
  • jakie są motywy naszych działań
  • jakie w związku z tym podejmujemy działania

Badacze zajmujący się rozwojem ludzi, począwszy od Piageta, zauważyli, że dzieci przechodzą przez różne etapy rozwojowe na swojej drodze do dorosłości. Częścią tego procesu rozwojowego są mentalne zmiany w rozumieniu siebie, świata i relacji do innych osób z otoczenia. Model Rozwoju Przywództwa stosuje podobne reguły rozwojowe, tylko w stosunku do ludzi dorosłych. Znaczy to tyle, że osoby dorosłe w swoim rozwoju i doświadczeniu również przechodzą przez nakładające się na siebie, jednak możliwe do wyróżnienia etapy rozwojowe.

Typy Logiki Działania w sposób znaczący wpływają na możliwości ludzi dorosłych do rozwiązywania problemów interpretowania interakcji z otoczeniem. Etapy rozwoju osób dorosłych są stosunkowo niezależne od osobowości, ponieważ są bardzo silnie związane z procesem tworzenia znaczenia, jaki nadajemy temu, co nas spotyka i kim (w swoim rozumieniu) jesteśmy, a to z kolei w sposób bezpośredni prowadzi do działania, kształtuje nasze zachowanie.

W języku polskim brak jednoznacznego tłumaczenia pojęcia Action Logic. Przyjęliśmy sformułowanie – Logika Działania, jednak równie dobrze możemy mówić o dojrzałości, czy też rozwoju „Ja”. Niektórzy z badaczy uznają typy logiki działania za najważniejsze różnice indywidualne, jakie występują między ludźmi.

Podstawą Modelu Rozwoju Przywództwa jest głęboka wiara w potencjał ludzki do ciągłego rozwoju i uczenia się. Model ten można potraktować jako swoistą mapę rozwojową, a nie wyłącznie diagnozę aktualnego etapu. Odpowiednia motywacja i wsparcie rozwojowe powodują, że każdy z nas może rozwinąć nowe, bardziej efektywne sposoby patrzenia na świat i samego siebie oraz własne życie.

 

Najważniejsze typy Logiki Działania

ACTION LOGIC / TYP LOGIKI DZIAŁANIA

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA

PLUSY

SŁABOŚCI

%

OPORTUNISTA

Wykorzystuje okazje, dominujący, chroniący siebie.

Bardzo dobry w sytuacji zagrożenia, „robienia wyniku” sprzedażowego.

W dłuższej perspektywie niewiele osób chce za nim podążać

5

DYPLOMATA

Lojalny sojusznik, daje wsparcie, ceni przynależność, konformista.

Wspierający dla zespołu, dostarcza „klej” społecznY.

Nie potrafi dać negatywnej informacji czy podjąć trudnych decyzji  w celu poprawy efektywności.

12

 

EKSPERT

Ukierunkowany na rozwiązywanie problemów, obowiązkowy, rozwijający kompetencje.

Dobry pracownik w zadaniach indywidualnych.

Brakuje mu inteligencji emocjonalnej, mało ceni innych, zwłaszcza ludzi z mniejszą wiedzą.

38

ZDOBYWCA

Ukierunkowany na osiąganie celów, racjonalny, niezależny.

Bardzo dobry w roli menedżera.

Słabszy w wychodzeniu poza schematy.

30

INDYWIDUALISTA

Innowacyjny, niekonwencjonalny, zorientowany na różnorodność, rozumiejący i ceniący relatywizm kulturowy

Efektywny w pracach projektowych, doradczych, konsultingowych.

Brak

10

STRATEG

Przewodzi zmianom, rozwija siebie i firmę, rozumie system, współzależność.

Kreuje zmiany w krótkim i długim horyzoncie czasowym.

Brak

5

 

Kiedy warto skorzystać z modelu?

Model Rozwoju Przywództwa służy nie tylko jako rama do budowania rozwoju jednostki, ale może być z powodzeniem wykorzystywany w różnych obszarach organizacyjnych. Można go używać między innymi do identyfikowania i rozwijania talentów, rozwoju zespołów, rozwoju liderów czy rozwoju organizacyjnego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Ta niezwykle ciekawa typologia bardzo pomaga w rozumieniu współczesnego świata i naszego miejsca w nim, zwłaszcza, jeśli jesteśmy osobami zaangażowanymi w pracę, aktywnymi zawodowo, działającymi w większych społecznościach.

Chętnie odpowiemy na pytania. Piszcie: growone@growone.pl

Tymczasem zapraszamy na stronę poświęconą badaniom prowadzonym z wykorzystaniem tego modelu.