Dla kogo?

Program MINDFUL LEADER dedykowany jest do kadry zarządzającej. Szczególnie zainteresowanymi tym programem mogą być menedżerowie:

 • z krótkim stażem w nowej roli lub przygotowujący się do awansu,
 • przed lub po znaczącej zmianie zawodowej, związanej z koniecznością przeprowadzki, współpracą z całkowicie nowymi podwładnymi,
 • szukający inspiracji do podniesienia efektywności osobistej w roli menedżerskiej,

Na czym to polega?

Program MINDFUL LEADER realizowany jest wyłącznie w formule zamkniętej, skierowanej do pracowników jednej firmy. Najczęściej jest to jedno- lub dwudniowy warsztat, będący samoistnym szkoleniem lub dodatkiem do realizowanych programów szkoleniowych w firmach.

Elementy dodatkowe w projekcie

Projekt jest wzbogacony o wiele elementów dodatkowych. 

Mamy świadomość, że kilkugodzinne, nawet dobre szkolenie, nie może w sposób dogłębny przedstawić tematu. Dlatego proponujemy, bez dodatkowych opłat, uruchomienie dedykowanej strony internetowej dla wskazanych uczestników projektu.  Strona będzie dostępna z niektórymi elementami tydzień przed szkoleniem oraz pół roku po szkoleniu. Dostęp do strony wymaga wysłania zaproszenia na wskazany adres email. Kolejne logowanie nie jest konieczne, strona będzie dostępna tylko dla osób, które otrzymały zaproszenie. Wskazane jest posiadanie konta Gmail. Strona projektu dostępna będzie pod adresem: www.nazwafirmy.mbpt.pl.

Strona będzie dostępna tylko dla wskazanych osób a znajdą się na niej:

 1. Nagrania webinariów w formie video.
 2. e-booki:
  1. „Uważna praca zespołowa”
  2. „Prostota w biznesie”
  3. „Uważne relacje”
  4. „Emocje a uważność”
  5. „Wprowadzenie”
  6. „Dystans”
  7. „Nieocenianie i autopilot”
 3. Video i audio edukacyjne związane z mindfulness, między innymi:
  1. Trening wzroku przed komputerem
  2. Technika WODA
  3. Wprowadzenie do mindfulness
  4. DOPAMINA - Strategia uważnego życia
 4. Linki do najciekawszych artykułów na temat mindfulness w pracy oraz video w języku polskim i angielskim.
 5. Sugerowane książki dla osób chcących pogłębić znajomość tematu mindfulness.
 6. Informacje logistyczne, kontaktowe, o prowadzących.

Czym jest program MINDFUL LEADER?

Program MINDFUL LEADER obejmuje zagadnienia związane z Mindfulness i Przywództwem. Z jednej strony menedżerowie rozwijają zdolność koncentrowania się, spokoju, obiektywizmu i obserwacji. Z drugiej strony poszerzają swoje kompetencje zarządcze, w szczególności związane z tworzeniem wizji działania, rozwojem własnym i innych ludzi, klarowną komunikacją, wykorzystywaniem własnej siły oraz inteligencją emocjonalną.

Program ten realizujemy jako szkolenie o charakterze warsztatowym w bezpośrednim kontakcie z Klientem lub w systemie webinarowym bądź w dowolnej formie on-line.

Zachęcamy do kontaktu z nami, by wspólnie wypracować optymalną formę współpracy.

Czekamy na pytania pod adresem: growone@growone.pl