Dla kogo?

Program skierowany jest szczególnie do:

 • osób zidentyfikowanych, jako talenty w organizacji,
 • osób znajdujących się w sytuacji zwiększających się wymagań ze strony otoczenia biznesowego – awans, nowe i trudne projekty, fuzja i zmiany w firmie,
 • osób podlegających dużemu stresowi, narażonych na wypalenie zawodowe,
 • wszystkich osób, które chcą poznać mindfulness lub pogłębić własny trening.

Po co?

Podniesienie jakości życia osobistego, czego efektem jest podniesienie efektywności pracy.

Jakie są efekty?

Efekty treningu mindfulness są bardzo różnorodne. Tu, w tym miejscu zasygnalizujmy tylko niektóre z nich:

 • wyższa jakość życia,
 • wyższa efektywność pracy,
 • wyższa satysfakcja z pracy,
 • lepsza równowaga życie zawodowe/prywatne,
 • wyższa możliwość koncentrowania się,
 • niższe koszty emocjonalne pracy,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • niższe „przeskakiwanie” uwagi.

Na czym to polega?

 • Czas trwania – 3 miesiące.
 • Sesje coachingowe on-line, co najmniej dwa razy w miesiącu, ewentualnie, w razie potrzeby, trzy razy w miesiącu.
 • Codzienne raportowanie postępów praktyki (via mail)
 • Prace przygotowawcze po stronie klienta – dwa tygodnie na lektury wstępne i decyzję ze strony uczestnika.
 • Przed programem sugerujemy wypełnienie kwestionariusza LDF.
 • Badanie wraz z raportem znajduje się w cenie cyklu treningowego.
 • Sesje odbywają się za pośrednictwem internetu.

Ile to kosztuje?

 • finanse: 800 zł + VAT miesięcznie, płatne na koniec miesiąca
 • czas: 2 x 10 minut praktyki dziennie uczestnika programu

Cena zawiera:

 • badanie kwestionariuszem dojrzałości menedżerskiej wraz z sesją informacji zwrotnych,
 • 6 sesji coachingowych on-line,
 • 5 e-booków,
 • 7 szkoleń video.

Czym jest mindful coaching?

Mindful coaching skierowany jest do osób, które chcą poznać Mindfulness lub pogłębić swoją praktykę Mindfulness.

Jego celem jest rozwój efektywności zawodowej i osobistej w oparciu o metodę MBPT i wspomaganie osobistej praktyki Mindfulness uczestników procesu. Może też być po prostu normalnym procesem coachingowym wzbogaconym o elementy Mindfulness, np. krótkie przerwy, wyciszenie, relaks, medytację, skanowanie ciała (body scan) lub inne. Zwykle kontrakt trwa od kilku tygodni do paru miesięcy. Może być usługą samodzielną lub wspomagającą inne procesy rozwojowe. W coachingu mogą wziąć udział pracownicy, menedżerowie, ale też po prostu wszyscy, którzy są zainteresowani wprowadzeniem do swojej pracy i życia więcej spokoju, koncentracji, efektywności.

Sprawdza się w sytuacjach, w których stają przed nami nowe, nieznane jeszcze zadania (np. awans, wyjazd do zagranicznego oddziału), odczuwamy symptomy wypalenia zawodowego lub nadmiernego stresu w pracy lub gdy chcemy podwyższyć naszą efektywność.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas: growone@growone.pl