MBPT to akronim słów: Mindfulness-Based Professional Training. MBPT jest treningiem uważności dla osób pracujących, aktywnych zawodowo, dysponujących niewielką ilością czasu.

MBPT to nie jest trening kompetencji. To nie jest trening jeszcze jednej z kompetencji, które od lat są obecne w sferze szkoleń biznesowych. MBPT rozwija METAKOMPETENCJĘ, czyli dostęp do umiejętności, wiedzy i funkcjonalnych postaw. MBPT to trening umysłu, czyli Twojego własnego aparatu do obsługi posiadanych już kompetencji.
 

Dla kogo?

MBPT jest skierowany zarówno do firm, jak i osób indywidualnych, które pragną podnieść własną efektywność zawodową poprzez trening mindfulness. Program MBPT może być skierowany do konkretnej grupy pracowników i menedżerów wewnątrz firmy. Każdy indywidualnie też może wziąć udział w otwartym kursie, czy to stacjonarnym, czy w webinarium.

Na czym to polega?

MBPT to ośmiotygodniowy program, który łączy trening mindfulness, trening uwagi i umysłu z nauką technik i metod podnoszących efektywność pracy. Pełen KURS MBPT składa się z ośmiu, cotygodniowych spotkań, realizowanych w formule zwykłej lub z wykorzystaniem webinariów. Zwykłe programy rozwojowe nie zawsze powodują realne zmiany w postępowaniu uczestników tychże programów. Programy oparte o mindfulness, w tym i MBPT, opierają swoją skuteczność na kilku podstawowych zasadach:

 1. Zasada dobrowolności - do pełnego skorzystania z mindfulness i MBPT, konieczny jest choćby minimalny stopień wewnętrznej motywacji.
 2. Zasada aktywności uczestnika - akcent w MBPT jest położony na ćwiczenia własne uczestników i uczestniczek programu. Mają oni do wykonania proste ćwiczenia, ale - co jest bardzo ważne - zadania są do wykonania codziennie. Dzięki temu jest duża szansa na wyrobienie nawyków uważnego działania. Nazywamy to zasadą 2 x 10 x 66 - Dwa ćwiczenia po 10 minut dziennie, przez 66 dni.
 3. Zindywidualizowane wsparcie, uczestnicy otrzymują pomoc w postaci kontaktu z coachem, który, sam dysponując bogatą praktyką mindfulness, potrafi wskazać najlepsze wyjście z ewentualnych ślepych zaułków.
 4. Spotkania w trakcie programu służą motywacji, inspiracji, wyborowi nowych zadań.
 5. Zadania i ćwiczenia są proste, możliwe do wykonywania nawet podczas bardzo napiętego dnia, nie wymagają żadnych pomocy, można je trenować w praktycznie każdym miejscu, w każdym momencie.

Po co?

Zwykle efektem treningu MBPT jest nie tylko wzrost uważności i różne towarzyszące temu korzystne skutki, ale też rozwój wielu kompetencji ważnych w pracy zawodowej, jak choćby:

 • kreatywność,
 • umiejętność odpoczywania,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • efektywność zawodowa,
 • umiejętność godzenia życia zawodowego i prywatnego,
 • umiejętność przeciwdziałania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym,
 • inteligencja emocjonalna,
 • i wiele innych.

Czym jest MBPT?

MBPT to akronim słów: Mindfulness-Based Professional Training, jest treningiem uważności dla osób pracujących i dysponujących niewielką ilością czasu.

MBPT, autorski program konsultantów kolektywu Grow One, to praktyczne zastosowanie uważności w środowisku biznesowym, w pracy menedżerów, pracowników, ale nie tylko. Treningi uważności są stosowane w medycynie, biznesie, edukacji (zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, a nawet w wojsku). Podstawowym celem wprowadzenia programu MBPT w firmach jest podniesienie efektywności w pracy zawodowej, poprzez trening umysłu, zgodny z duchem mindfulness, a także wbudowaną w człowieka potrzebę rozwoju osobistego.

Chętnie odpowiemy na pytania, napisz do nas na adres: growone@growone.pl